De Vliegeraar - groepspraktijk
Ons aanbod Wie doet wat? Bereikbaarheid Contact Hoe aanmelden In beeld    

WIE DOET WAT?

Dr. Christel Peeters

DR. CHRISTEL PEETERS

 • Kinder- en jeugdpsychiater opgeleid aan de KUL en systeemtherapeute opgeleid aan het Gezins- en Communicatiecentrum Leuven,
 • richt zich op kinderpsychiatrische problematiek in brede zin, zowel diagnostiek van emotionele problemen en van ontwikkelingsproblemen als behandeling vanuit een systeemtherapeutisch perspectief
 • tevens werkzaam in MFC Sint Ferdinand Lummen

Eveline Billen

EVELINE BILLEN

 • Kinder- en jeugdpsychologe opgeleid aan de KUL en systeemtherapeute opgeleid aan het Gezins- en Communicatiecentrum Leuven,
 • richt zich op psychodiagnostisch en neuropsychologisch onderzoek,
 • psycho-educatie en begeleiding van kinderen, jongeren en hun gezin in het kader van ontwikkelingsproblemen
 • verder richt zij zich ook naar begeleiding emotionele problemen bij kinderen en hun gezinnen van 6 tot 12j.
 • tevens werkzaam als GOn-coördinator Ten Desselaer Lovenjoel

Sarah Polspoel

MARIE DE BRUYN

 • Logopediste opgeleid aan de KUL
 • Richt zich op de diagnostiek van taal- en leerstoornissen die kaderen binnen bredere ontwikkelingsstoornissen
 • Therapie van kinderen en jongeren in het kader van taal- en leerstoornissen en begeleiding van hun gezinnen
 • Tevens werkzaam als logopediste bij PraxisP Leuven

Eve Thijs

EVE THIJS

 • Kinder- en jeugdpsychologe.
 • Richt zich op kinderen, voornamelijk lagere schoolleeftijd en hun ouders, met bijzondere interesse voor echtscheidingsproblematieken, rouw- en verlieservaringen, gedragsproblemen en opvoedingsondersteuning
 • Werkt ook als zelfstandig psycholoog in Kampenhout waar ze voornamelijk opvoedingsondersteuning biedt.

Willem Beckers

WILLEM BECKERS

 • Maatschappelijk werker en systeemtherapeut opgeleid aan de Interactie Academie
 • Richt zich op kinderen, jongeren & gezinnen n.a.v. opvoedingsvraagstukken, gedrags- en emotionele moeilijkheden
 • biedt therapie voor ouders & de bredere netwerken in het kader van agressief of angstig gedrag van kinderen & jongeren
 • werkt tevens als staflid en systeemtherapeut bij de Interactie Academie in Antwerpen

An Simons

AN SIMONS

 • Maatschappelijk werkster en gezinscounselling (opleiding Rapunzel)
 • Richt zich op kinderen, jongeren & gezinnen n.a.v. opvoedingsvraagstukken, gedrags- en emotionele moeilijkheden
 • Werkt tevens als gezinsbegeleidster in het MFC Sint Ferdinand te Lummen

Evi Mullens

EVI MULLENS

 • werkte in het verleden als leerkracht in het buitengewoon onderwijs. Ze volgde intensieve opleidingen i.v.m. autisme in al zijn facetten en bouwt verder expertise op als GOn-begeleidster.
 • Richt zich op kinderen, jongeren en hun ouders voor begeleiding of coaching, op maat van het kind of de jongere. De ouders en externe partners worden zoveel mogelijk betrokken. Er wordt vooral gewerkt volgens het 2-sporenbeleid: in de eerste plaats aanpassen en verduidelijken van de omgeving en daarnaast vaardigheden aanleren.

  Mogelijke hulpvragen :

  • psycho-educatie ASS en ADHD voor (gezins)systeem en het kind of de jongere,
  • hulp bij het uitwerken van bv. stappenplannen, dagschema's en beloningssystemen,
  • werken aan communicatie en sociale vaardigheden,
  • zoeken naar een zinvolle vrije tijdsbesteding
  • ondersteuning bij het plannen en organiseren van huistaken, examens,…

 • is ook werkzaam als GOn-begeleidster voor kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis.

 • Fien Bonte

  FIEN BONTE

  • Klinisch psychologe opgeleid aan de UGent en gedragstherapeute in opleiding aan de KUL-UGent
  • Richt zich op psychodiagnostisch en neuropsychologisch onderzoek
  • Richt zich op therapie van kinderen en jongeren met diverse psychosociale problemen
  • Tevens werkzaam als psycholoog bij Yuneco mobiel crisisteam kinderen en jongeren

  Elke Marcoen

  ELKE MARCOEN

  • Kinder- en jeugdpsychologe opgeleid aan de KUL en psychodynamisch kinderpsychotherapeut opgeleid aan het Centrum voor kinderpsychotherapie van de KUL,
  • richt zich op psychodiagnostiek met focus op de interne belevingswereld van het kind (belevingsonderzoek),
  • gespreks- en speltherapie bij kinderen, jongeren en hun gezin n.a.v. emotionele en gedragsproblemen
  • tevens werkzaam als psychotherapeut in MFC Sint-Ferdinand in Lummen

  Evi Defranc

  EVI DEFRANC

  • Orthopedagoge opgeleid aan de KUL
  • Systeemtherapeute in opleiding (IPRR)
  • Richt zich op kinderen, jongeren en gezinnen n.a.v opvoedingsvraagstukken, gedrags- en emotionele moeilijkheden
  • Werkt tevens als contextbegeleidster in MFC Ivo Cornelis te Mechelen