Ons aanbod Wie doet wat? Bereikbaarheid Contact Hoe aanmelden In beeld

Ons aanbodDe praktijk bestaat reeds sinds 2005 en ontstond in Vinkendale. Onze therapeuten werken reeds jaren in een professionele hulpverleningscontext en zijn merendeels systeemtherapeutisch geschoold.

 Multidisciplinair diagnostisch onderzoek naar :

 • Intelligentie
 • Persoonlijkheid
 • Leerstoornissen
 • Gezinsproblematieken
 • Ontwikkelingsstoornissen
 • Aandacht en concentratie
 • Sociale en emotionele problematieken
 • spraak-/taalontwikkelingsstoornissen
 • ontwikkelingsdysfasie

  Kinderpsychiatrische begeleiding  Ouderbegeleiding bij :

 • Opvoedingsproblemen
 • ASS
 • ADHD
 • spraak-/taalontwikkelingsstoornissen
 • ontwikkelingsdysfasie

  Therapie :

 • Individuele gesprekstherapie bij kinderen en adolescenten (schoolgaand tot 21j)
 • Gezinstherapie

  Groepsaanbod ouders en kinderen wordt aangekondigd  Auticoaching  Coaching andere hulpverlening en scholen na diagnostiek

 

 OPGELET

Omwille van ons ambulante werkkader en de mogelijke wachttijden kunnen we geen aanbod doen voor acute crisissituaties en/of suicidaliteit.


© Vliegeraar 2024 - Christel Peeters -     - u.
Made by SiBeTec 2020